Om meer te weten te komen over het beleid van de gemeente met betrekking tot de groenvoorziening en het onderhoud in ons mooie dorp heb ik een afspraak gemaakt met Sander Spiering, teamleider Realisatie en Beheer van onze gemeente. Deze afdeling houdt zich in brede zin bezig met de openbare ruimte.

In ons gesprek komen verschillende aspecten van het “groen” in ons dorp voorbij.

Het onderhoud van de groenvoorziening is ondergebracht bij de wijkteams. Binnenkort zal, om personele continuïteit te waarborgen, er gewerkt gaan worden met 2 wijkteams in de hele gemeente Dongen. Het wijkteam ’s Gravenmoer wordt samengevoegd met de teams van De Biezen en De Hoge Akker. Dit betekent niet dat er minder activiteiten zullen zijn, onderhoud en uitvoering zullen normaal plaatsvinden. De ploegen worden minder kwetsbaar, omdat er altijd een minimale bezetting aanwezig zal zijn.

Bomen

Het “Bomenbeleidsplan gemeente Dongen”  is in juli  goedgekeurd door de Gemeenteraad. Het is goed dat de visie en doelstellingen zijn vastgelegd. Enkele van die beleidsdoelen zijn:

  • Het versterken en ontwikkelen van de gewenste bomenstructuur
  • Het duurzaam inrichten van de groeiplaatsen van nieuw te planten bomen. Optimaliseren en verbeteren van groeiplaatsen van bestaande bomen
  • Beschermen van bomen en groeiplaatsen bij werken en projecten
  • Diversiteit in soorten en leeftijdsopbouw vergroten
  • Overlast en hinder wordt verminderd. Hier wordt objectief beoordeeld door de gemeente.

Ook in ’s Gravenmoer is er extra aandacht voor de beeldbepalende bomen. De gemeente onderhoudt beeldbepalende bomen, ook ( indien gewenst)die  gedeeltelijk of geheel op particulier terrein staan. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo moet de kroon minimaal de openbare ruimte ‘raken’ Stuur voor meer informatie een email aan Maartje Dusée, maartje.dusee@dongen.nl

Op vragen van bewoners over overlast van bomen zal serieus gereageerd worden. Er wordt objectief beoordeeld. Wel is het zo  dat overlast van blad, bladluis en schaduw geen redenen zijn om tot actie over te gaan. Dat zijn aspecten die horen bij het leven in een groene omgeving.

Groen

Voor het onderhoud van het “groen” gaat men uit van het “beeldbestek”. Daarbij heeft men 3 categorieën:

A: de hoofdstructuur ( Wilhelminalaan, Hoofdstraat, Molendijk, Julianalaan) (netjes)

B: de wijken (traditioneel/acceptabel)

C: buitengebied  (natuurlijk)

Beeldbestek wil zeggen dat onderhoud uitgevoerd wordt wanneer een bepaalde norm (beeld) overschreden wordt. Bij warm en vochtig weer groeit alles veel sneller en zal er eerder gemaaid of geschoffeld worden. De hoofdstructuur krijgt daarbij de meeste aandacht. 

Dijkjes

Er is een nadrukkelijk verzoek vanuit de gemeente aan de ruiters om niet op de dijkjes te rijden. De hoeven van de paarden zorgen dat de structuur van de bodem kapot gaat. Ruiters en fietsers samen op de dijkjes   zorgen  voor een onveilige en ongewenste situatie. Ondanks duidelijke bordjes en een veerooster wordt er door de ruiters nog weinig acht op geslagen. Dat is natuurlijk te betreuren, immers de  dijkjes  zijn een deel van de charme van ons dorp, die we heel graag willen behouden!

Om even bij de dijkjes te blijven… je vraagt je wel af wie het nodig vindt om onze prachtige bomen te voorzien van een getal. Mogelijk heeft U het nog niet gezien maar op het Kerkdijk staat ergens 200, verderop 400, dan 600 en tenslotte 800. Is dit een fanatieke trimgroep? Geen idee! Dit hoort niet op onze fraaie dijkjes! Ik hoop wel dat de cijfers er binnenkort weer af zijn!

Tot slot

De gemeente staat open voor vragen en verzoeken van bewoners. Niet alles is helaas te realiseren. Ik denk dat U met mij blij bent dat we in zo’n prachtig groen dorp wonen en dat we hopen dat dit in de toekomst ook zo zal blijven. De heer Sander Spiering geeft duidelijk aan dat dit ook de wens is van de gemeente!

U kunt het hele Bomenbeleidsplan terug vinden op de site van Bint (www.bint.nu)

Gonnie van den Hoven