Op een aantal plaatsen in en rond ’s Gravenmoer broeden jaarlijks steenuilen en ransuilen.

Uilen zijn roofvogels die vooral ’s nachts of in de schemering actief zijn. Ze  hebben hele goede ogen, waarmee ze vele malen beter in het donker kunnen zien dan mensen. Ook hebben ze een veel beter gehoor dan de mens.
Uilen hebben een sterke gebogen snavel en zijn uitgerust met stevige klauwen met vlijmscherpe nagels. De veren van hun vleugels hebben fijn vertakte uiteinden die ervoor zorgen dat ze geluidloos kunnen vliegen. Al deze hulpmiddelen zijn nodig om succesvol  te kunnen jagen. Als het buiten donker wordt, gaan de uilen op jacht naar muizen. Daarnaast eten ze ook wel kleine vogels, padden, kikkers of insecten.

De ransuil heeft ook enkele roestplaatsen in ’s Gravenmoer. Op deze roestplaatsen slapen meerdere ransuilen dicht bij elkaar. De kerkuil is de laatste jaren niet meer in ’s Gravenmoer waargenomen.

Zowel de kerkuil, de steenuil als de ransuil hebben het moeilijk zich te handhaven. Om ze een handje te helpen wordt er nestgelegenheid geboden aan zowel de steenuil, de kerkuil en de ransuil. Op enkele plaatsen in het dorp hangen kasten voor de steenuil en de kerkuil. In 2017 zijn er op initiatief van de Uilenwerkgroep van Ken en Geniet in  ’s Gravenmoer een tweetal kunstnesten geplaatst voor de ransuil.
Enkele malen per jaar inventariseert de uilenwerkgroep waar de uilen verblijven en of er jongen worden grootgebracht.

Om meer inzicht te krijgen in het uilen bestand in en rond ‘s Gravenmoer stelt de Uilenwerkgroep het op prijs als u waarnemingen van uilen aan hun doorgeeft. Dit kan via e-mail uil@kenengeniet.nl