Tekst: Annalies de Graaf

Op woensdagavond 7 maart was het volle bak bij SED. De gemeente Dongen sprak die avond over de aanpak van de verkeersproblemen in ’s Gravenmoer. Een kleine 200 mensen waren er bij aanwezig. Dus dat het leeft onder de bevolking is wel duidelijk. Ook uit de vragen die werden gesteld blijkt dat veel bewoners erg betrokken zijn. Men ervaart dagelijks de overlast van het vele en veel te hard rijdende verkeer.

Het heeft veel kruim en jaren gekost om het onderwerp op de agenda te krijgen, maar de gemeenteraad heeft eind vorig jaar besloten dat de verkeerssituatie op de doorgaande route door het dorp nu echt grondig moet worden aangepakt. En heeft daarvoor een budget van ca. €3,5 miljoen gereserveerd. Wethouder Ad van Beek sprak, en riep bewoners op om vooral mee te doen met het maken van het verkeersplan. Het is belangrijk dat het een breed gedragen aanpak wordt. Het is nu de kans om er in gezamenlijkheid aan te werken. Er komt daarom een klankbordgroep waarin het liefst iedereen wordt vertegenwoordigd. Dus met bewoners uit alle straten van de doorgaande route, maar ook met ondernemers en agrariërs.

De gemeente heeft het bureau Kragten ingehuurd om samen met de klankbordgroep een ruimtelijk en verkeerskundig plan te maken. Tim Meeuwsen en Gert Jan Hanckmann van het bureau gaven een uitgebreide presentatie over de verschillende problemen die er zijn (veel verkeer, te hard rijdend verkeer, veel zwaar verkeer, sluipverkeer, veel geluids- en trillingsoverlast, uitlaatgassen etc.). Het gaat, kortgezegd, over de verkeersveiligheid en de aantasting van de leefbaarheid door het verkeer. Ook spraken Tim en Gert Jan over de historische situatie en hoe de structuur van ’s Gravenmoer is ontstaan. De langgerekte wegen door het dorp maken het niet gemakkelijk om ‘gewoon’ 30 km/uur te rijden. Terwijl dat laatste wel hard nodig is. Want iedereen is het er over eens: er wordt veel en veel te hard gereden, dat is het voornaamste probleem. Ook is het duidelijk dat terug gaan naar 50 km/uur geen optie is. Dat zou betekenen dat de wegen een stuk breder moeten worden, omdat dan vrij liggende fietspaden en wandelpaden zijn vereist. Bovendien biedt dat geen oplossing voor het geluid, de trillingen en de uitlaatgassen. Het zal ook een averechts effect hebben op de hoeveelheid verkeer en alleen maar aanzetten om nog harder te gaan rijden.

Tijdens de presentatie kwamen alle straten van de doorgaande route aan bod. Dus de Wilhelminalaan, Hoofdstraat, Wielstraat, Molendijk, Julianalaan, Waspikseweg en de Vaartweg. Er werd gesproken over de huidige weginrichting en onlogische dingen daarin. Lage stoepen die de weg breder maken en de langgerekte inrichting met haagjes bijvoorbeeld. Dit heeft allemaal een snelheidsverhogend effect. En ook met de overgangen van de omliggende wegen het dorp in, is het nodige mis.

Beide heren gaven aan dat niet alleen naar afzonderlijke verkeersoplossingen moet worden gekeken, maar naar de gehele stedenbouwkundige setting, zoals dat heet. Het ‘dorpsgevoel’ en de verschillende plekken die er van oudsher waren, moeten weer veel duidelijker naar voren komen in het straatbeeld. Zoals het plein bij de Geubel, het gedeelte bij de Emté, de ‘slinger’ bij de voormalige haven, het plein zoals dat er vroeger was bij de T-splitsing van de Waspiksweg, Julianalaan en de Vaartweg en ook bij slagerij van Strien en SED voor de deur.

Met het versterken van het dorpse karakter is het niet persé nodig dat over de gehele route dezelfde soort bestrating moet komen. Wél dat het wegprofiel overal gelijk wordt (zoals de breedte van de wegen) én vooral: voorspelbaar! Het ontwerp van de wegen moet meteen duidelijk maken in welke verkeerssituatie je terecht komt. Zodat je als automobilist, vrachtwagenchauffeur of tractorbestuurder veel beter beseft dat je op sommige plekken het gaspedaal los laat en nog rustiger rijdt.

Vanuit de zaal werd nog wel aandacht gevraagd voor handhaving, ook omdat het rijgedrag in het dorp soms echt bar en boos is. De politie moet hier eindelijk werk van maken. En ook het serieus onderzoeken van het maken van alternatieve routes voor het landbouwverkeer blijft een item waar vanuit het dorp om wordt gevraagd.

Aan het eind van de avond heerst wel het gevoel dat er nu (eindelijk) serieus werk wordt gemaakt van de verkeersproblematiek in het dorp. En dat het ingehuurde bureau Kragten daar heel gedegen voorwerk in heeft gedaan en inzichten in geeft. Dat geeft vertrouwen in een goede afloop.

Dan nog even de praktische kant: vóór deze zomer moet het allemaal zijn uitgewerkt in een concreet plan. Vervolgens komt de voorbereiding voor de uitvoering, waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele werkzaamheden in de omgeving. En dán…dan kan de eerste schop in de grond en is het over een jaar of vijf, zes klaar!