Tekst: Gonnie van den Hoven

Op een herfstachtige ochtend heb ik een geanimeerd gesprek met Bert en Ans Faro op het Faro’s Hof.

De meeste inwoners van ’s Gravenmoer kennen Bert en Ans vanwege de vele contacten die zij hebben en het vrijwilligers werk wat zij doen in ons dorp.
Faro’s hof is het ouderlijk huis, waar ze al meer dan 60 jaar wonen. Eerder werd achter de woning in een ander pand gewoond. Dat pand is door brand verloren gegaan. Moeder is daarbij omgekomen.

Na de brand is destijds het gezin in de huidige woning getrokken bij de grootouders. Het is een bijzondere woning, waar de vele herinneringen aan vroeger gekoesterd worden.

Tijdens ons gesprek staan we stil bij de vele verenigingen waar zij beiden bij betrokken zijn.
Al meer dan 35 jaar maakt Bert deel uit van het bestuur van “Nooit te goed”, de kleindierenvereniging. Het is een hele gezellige vereniging, die zo’n 6x per jaar bijeen komt. Er wordt voorlichting gegeven en er zijn lezingen door keurmeesters. De jaarlijkse kleindierenshow wordt dit jaar gehouden op 15 en 16 december in De Geubel.

We kennen Bert en Ans natuurlijk ook van de Oranjevereniging. Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingdag maar ook de Sinterklaasintocht behoort tot de activiteiten die ieder jaar voor hen terug komen. Er wordt nog even stilgestaan bij de verkeersveiligheid bij deze evenementen. Het tekort aan verkeersregelaars én de eisen die aan de verkeersregelaars gesteld worden door de overheid, zijn onderwerpen die extra aandacht vragen en waar zij zorg om hebben.

De Oranjevereniging werkt samen met de Heemkundekring “ Des Graven Moer ” (Bert zit daar ook in het bestuur) en de Heemkundekring van Dongen, Dongen-Vaart, aan een grote herdenking in 2019 van “75 jaar Bevrijding”! Een tijdige aankondiging, maar om zaken goed geregeld te krijgen is wel enige tijd gemoeid. Er is al veel informatie verzameld over ’s Gravenmoer in de oorlog, maar bijdragen van dorpsgenoten worden altijd op prijs gesteld.

Tot mijn verbazing blijkt er ook nog een Stichting Behoud Begraafplaats te zijn in ’s Gravenmoer. Voor deze Stichting zijn zij beiden ook actief. Een groep vrijwilligers van 8 personen onderhoudt 1x per 14 dagen, in samenwerking met de Gemeente het kerkhof, dat inmiddels de status van monument heeft gekregen en dus zeker behouden zal blijven. Met veel passie vertelt Ans over de werkzaamheden die daar verricht worden en hoe ze samenwerken met Gemeente, uitvaartverzorgers en anderen.

De ochtend is omgevlogen en we zijn nog lang niet uitgepraat over ons mooie dorp. Aan een aantal verenigingen en activiteiten zijn we nauwelijks toegekomen. Wellicht mag ik in de toekomst nog eens gebruik maken van hun gastvrijheid en weer luisteren naar verhalen over ons dorp voor een volgende uitgave van Bint.

Het was een bijzonder leerzame ochtend bij deze kleurrijke en betrokken inwoners van ’s Gravenmoer.