Sinds 1996, het jaar dat ’s Gravenmoer door de gemeentelijke herindeling is toegevoegd bij de gemeente Dongen, is de Dorpsraad ’s Gravenmoer actief om de belangen van de inwoners van ’s Gravenmoer te behartigen binnen de gemeentelijke en provinciale overheden. Het doel van de dorpsraad is het in stand houden en bevorderen van de leefbaarheid in het dorp.

De dorpsraad vergadert 10 keer per jaar, waarbij allerhande onderwerpen besproken worden. Waar nodig en nuttig, is sprake van een goed contact met de gemeente.

Dorpsraadsleden worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid een tweede termijn van vier jaar daar aan vast te plakken.

Ingevolge dit rooster van aftreden ontstaan binnenkort enige vacatures in de dorpsraad.

Ligt de leefbaarheid van ons mooie dorp u na aan het hart en bent u in de gelegenheid daar positief over mee te denken en te praten dan komen wij graag met u in contact. U kunt zich aanmelden via dorpsraadsgravenmoer@gmail.com

Er is door de verenigingen in ’s Gravenmoer gevraagd naar opslagruimte voor hun materialen. De dorpsraad heeft hierover meerde malen contact gehad met de gemeente maar dit heeft niet tot succes geleid.

Beschikt u over opslagruimte welke u eventueel aan verenigingen beschikbaar wilt stellen, laat dit dan s.v.p. even weten via de redactie van BINT, welke daarna met u nadere afspraken kan maken.